Dành cho quảng cáo
Dịch vụ >> Soạn Điều lệ - Nội qui - Qui chế

Nhiều người luôn có suy nghĩ Điều lệ, Nội qui, Qui chế thì đều có mẫu và làm như vậy là được. Nhưng mọi người không hiểu các mẫu do nhà nước ban hành chỉ là mẫu có nội dung cơ bản nhất, chưa lường hết được hết các tình huống, khả năng và không phù hợp với các doanh nghiệp khác nhau, phong tục tập quán, ngành nghề kinh doanh, qui mô trình độ tổ chức quản lý.

Dịch vụ soạn Điều lệ, Nội qui, Qui chế các loại với phí hợp lý.


Đặt yêu cầu:

Sử dụng chức năng "yêu cầu dịch vụ" của web (phần quản trị tài khoản, phía trên góc phải web sau khi đăng nhập)

Hoặc

Yahoo chat: luatsudongnama

E_mail:  thuat@sealaw.vn / luatsudongnama@yahoo.com.vn

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐÔNG NAM Á (SEALAW)

SOUTHEAST ASIA LAW PARTNERSHIP

Trụ sở: số 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 04.35656858 – (+84) 04.22178898 - (+84) 0902278899

 
Tư vấn luật trực tuyến
DỰ ÁN HỖ TRỢ HOÀN THIỆN MẪU VĂN BẢN QUỐC GIA - © 2011 SEALAW - ĐKHĐ: 01030256/TP/ĐKHĐ
Trụ sở : số 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội /// www.tracuuvanban.vn /// Email: luatsudongnama@gmail.com
Điện thoại: (+84) 024.35656858 - Hotline: 090.227.8899, nhắn tin SMS nếu cần gấp
Tìm chúng tôi trên Google: mẫu hợp đồng, mau hop dong, mẫu văn bản, mau van ban