Dành cho quảng cáo
Dịch vụ >> Soạn Hợp đồng - thoả thuận

Không phải các hợp đồng đều giống nhau, mỗi cái có một số điểm đặc thù riêng. Đặc biệt không phải một hợp đồng sử dụng chung cho tất cả các tình huống, ví dụ cũng là hợp đồng mua bán hàng hóa nhưng khi soạn cho bên bán (Bên thuê dịch vụ soạn văn bản) các điều khoản sẽ có lợi cho bên bán, khi soạn cho bên mua sẽ điều chỉnh ngược lại. Thêm nữa hợp đồng cũng có ngắn có dài, tuy ngắn nhưng vẫn phải đảm bảo quyền lợi cho bên cần bảo vệ.....

Dịch vụ soạn hợp đồng, thỏa thuận các loại với phí hợp lý.


Đặt yêu cầu:

Sử dụng chức năng "yêu cầu dịch vụ" của web (phần quản trị tài khoản, phía trên góc phải web sau khi đăng nhập)

Hoặc

Yahoo chat: luatsudongnama

E_mail:  thuat@sealaw.vn / luatsudongnama@yahoo.com.vn

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐÔNG NAM Á (SEALAW)

SOUTHEAST ASIA LAW PARTNERSHIP

Trụ sở: số 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 04.35656858 – (+84) 04.22178898 - (+84) 0902278899


Tư vấn luật trực tuyến
DỰ ÁN HỖ TRỢ HOÀN THIỆN MẪU VĂN BẢN QUỐC GIA - © 2011 SEALAW - ĐKHĐ: 01030256/TP/ĐKHĐ
Trụ sở : số 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội /// www.tracuuvanban.vn /// Email: luatsudongnama@gmail.com
Điện thoại: (+84) 024.35656858 - Hotline: 090.227.8899, nhắn tin SMS nếu cần gấp
Tìm chúng tôi trên Google: mẫu hợp đồng, mau hop dong, mẫu văn bản, mau van ban