Dành cho quảng cáo
Hợp đồng >> Giáo dục đào tạo
Hợp đồng nghiên cứu khoa học và áp dụng kĩ thuật tiến bộ 2016
Share FaceBook
chia sẻ
Loại văn bản Giáo dục đào tạo
Mục đích sử dụng Đặc thù
Ngôn ngữ sử dụng Tiếng Việt
Chủ thể Bất kỳ
Số lượng trang 6
Thuộc tính Form mẫu chung
Sealaw đánh giá Mẫu biểu cơ quan nhà nước phát hành, hướng dẫn
Ngày cập nhật 8/30/2016 10:48:23 AM
Loại tệp tin
Phí 1 VNĐ
Lượt tài về 0
Giới thiệu văn bản:
Bên A giao cho Bên B thực hiện Đề án/Đề tài/Dự án thuộc Kế hoạch khoa học và công nghệ theo các nội dung nêu trong Thuyết minh Đề án/Đề tài/Dự án. Thuyết minh Đề án/Đề tài/Dự án và phụ lục đính kèm (nếu có) là một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Trong Hợp đồng nghiên cứu khoa học và áp dụng kỹ thuật khoa học này chỉ tóm tắt những nội dung chính Đề án/Đề tài/Dự án thực hiện và được quy định quyền và nghĩa vụ của các bên thành 5 điều.
TRÍCH DẪN VĂN BẢN
“Điều 3. Xử lý tài chính khi chấm dứt Hợp đồng

Khi chấm dứt Hợp đồng, việc xử lý về tài chính được thực hiện như sau:

1. Đối với Đề án/Đề tài/Dự án đã hoàn thành các nội dung hợp đồng:

a. Khi kết thúc thời hạn hợp đồng và Đề án/Đề tài/Dự án được tổng kết hoặc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đạt yêu cầu thì Bên A tất toán kinh phí cho Bên B theo quy định hiện hành.

b. Khi kết thúc thời hạn hợp đồng, Đề án/đề tài/dự án được tổng kết hoặc đánh giá nghiệm thu nhưng không đạt yêu thì Bên A xem xét quyết toán kinh phí cho Bên B trên cơ sở kết luận về trách nhiệm và xác định những nội dung công việc Bên B đã thực hiện theo kết luận tại hội nghị tổng kết hoặc Hội đồng đánh giá nghiệm thu hoặc theo đánh giá của tổ chức tư vấn/chuyên gia độc lập do Bên A yêu cầu.

2. Đối với Đề án/Đề tài/Dự án không hoàn thành nội dung hợp đồng:

a. Trường hợp bên B không hoàn thành nội dung hợp đồng do một trong các đại diện của Bên B không còn mà hai bên không thống nhất được đại diện khác thay thế thì đại diện còn lại của Bên B có trách nhiệm hoàn lại cho Bên A số kinh phí đã cấp nhưng chưa sử dụng. Đối với phần kinh phí đã cấp và đã sử dụng thì hai bên cùng phối hợp xác định khối lượng công việc đã triển khai phù hợp với kinh phí đã sử dụng để làm căn cứ quyết toán theo quy định hiện hành về quản lý tài chính.

b. Trường hợp bên B không hoàn thành nội dung hợp đồng do một bên đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng:

- Nếu Bên A đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng do lỗi của Bên B thì Bên B phải bồi thường 100% kinh phí Bên A đã cấp để thực hiện Đề án/Đề tài/Dự án.

- Nếu Bên A đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng không do lỗi của Bên B thì Bên B không phải bồi thường số kinh phí đã sử dụng để thực hiện Đề án/Đề tài/Dự án, nhưng vẫn phải thực hiện việc quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.

- Nếu Bên B đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng do lỗi của Bên A thì Bên B không phải bồi thường số kinh phí đã sử dụng để thực hiện Đề án/Đề tài/Dự án, nhưng vẫn phải thực hiện việc quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.

- Nếu Bên B đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng không do lỗi của Bên A thì Bên B phải bồi thường 100% kinh phí Bên A đã cấp.

c. Trường hợp có căn cứ để khẳng định không còn nhu cầu thực hiện Đề án/Đề tài/Dự án:

Nếu hai bên thống nhất chấm dứt Hợp đồng thì cùng nhau thanh lý hợp đồng, xác định khối lượng công việc Bên B đã thực hiện làm căn cứ thanh toán số kinh phí Bên B đã sử dụng để thực hiện Đề án/Đề tài/Dự án.”

Ghi chú: File mẫu có thể là định dạng JPG hoặc PDF (không sửa xoá trực tiếp được) và được nén bằng RAR. Quí khách dùng phần mềm giải nén khi sử dụng (xem chuyên mục Hướng dẫn - Đăng ký & sử dụng mẫu tại web).
Nếu quí khách có nhu cầu file định dạng Word hoặc file đã được sửa hoàn chỉnh, vui lòng liên hệ trực tiếp qua e-mail/ điện thoại hoặc sử dụng chức năng web “Yêu cầu dịch vụ”.

 

Lưu ý: Một số máy tính cài đặt trình duyệt web không đầy đủ (hoặc cài phần mềm hỗ trợ load nhanh) xung đột với Window nên có thể gây lỗi khi load mẫu văn bản trên web này. Nếu download không thành công, vui lòng nhắn (SMS) Email đăng nhập tài khoản trên web tracuuvanban.vn tới số máy 0902278899, chúng tôi sẽ hỗ trợ kiểm tra và gửi mẫu trực tiếp qua email.

Vui lòng Đăng nhập trước khi tải văn bản, nạp tiền nếu văn bản có phí
Tư vấn luật trực tuyến
DỰ ÁN HỖ TRỢ HOÀN THIỆN MẪU VĂN BẢN QUỐC GIA - © 2011 SEALAW - ĐKHĐ: 01030256/TP/ĐKHĐ
Trụ sở : số 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội /// www.tracuuvanban.vn /// Email: luatsudongnama@gmail.com
Điện thoại: (+84) 024.35656858 - Hotline: 090.227.8899, nhắn tin SMS nếu cần gấp
Tìm chúng tôi trên Google: mẫu hợp đồng, mau hop dong, mẫu văn bản, mau van ban